MUDr. Lenka Šimková

Odborná ambulance pro gynekologii a porodnictví

1

Atestace a vzdělání

2013 – promoce na LF UP Olomouc – všeobecné lékařství
2016 – certifikace – základní kmen v oboru gynekologie a porodnictví
2019 – atestace v oboru gynekologie a porodnictví
2020 – Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s platnosti do roku 2025

2

Postgraduální vzdělávání

Aktivní i pasivní účast na gynekologických kongresech v rámci ČR a zahraničí
Publikační a přednášková činnost
o Dva roky medikamentózního ukončení gravidity v SNO, úspěšnost a poznatky
o Heterotopická gravidita po spontánní koncepci
o Kinesiotaping – proč ne?
o Osvěta – nádory děložního hrdla, screening, očkování
o Poporodní genitální hematomy
o Srovnání cervikálního pesaru s vaginálně zaváděným progesteronem v prevenci předčasného porodu
o Srovnání transvaginálního ultrazvuku a kontrastní sonohysterografie při hodnocení defektu jizvy po SC

3

Praxe

2013 – dosud – lékař gynekologicko-porodnického oddělení Slezské nemocnice v Opavě
2016 – 2019 – ambulantní gynekologická praxe v ambulanci – Opava, Fulnek
2020 – dosud ambulantní gynekologická praxe v ambulanci Gynekologie NJ s.r.o.

4

Členství v odborných společnostech

Česká gynekologická a porodnická společnost
Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP