MUDr. Jana Pannová

Odborná ambulance pro gynekologii a porodnictví

Atestace a vzdělání

 • 1998 – promoce na LF UP Olomouc – všeobecné lékařství
 • 2001 – atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2004 – Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb
 • 2005 – specializační způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2017 – Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s platnosti do roku 2022

Postgraduální vzdělávání

 • 2003 – Kurz ve fetální echokardiografii FN Motol – Praha
 • 2007 – 2009 Certifikace Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening I. trimestru
 • 2012 – Certifikace Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening ve 20.–22. týdnu gravidity
 • 2012 – Certifikace pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče – možnost vykazování  kódu pro zdravotní pojišťovny 63415 – aktuální recertifikace do roku 2022
 • Aktivní i pasivní účast na gynekologických kongresech v rámci ČR a zahraničí

Praxe

 • 1998 – 2002 – lékař gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Rýmařov
 • 2002 – 2016 – lékař Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava-Poruba (zaměření na prenatální diagnostiku, rizikovou graviditu, provádění invazivních metod prenatální diagnostiky),
 • 2004 – 2018 – publikační činnost a přednášková činnost v rámci LF OU Ostrava
 • 2016 – dosud ambulantní praxe  samostatně pracujícího lékaře v ambulanci GYN-PREN s.r.o. se zaměřením na prenatální diagnostiku.
 • 2010 – 2018 – ambulantní gynekologická praxe v rámci Gyncentrum – Ostrava
 • 2015 – dosud ambulantní gynekologická praxe v ambulanci Gynekologie NJ s.r.o.

Členství v odborných společnostech

 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS
 • Sekce fetální medicíny ČGPS