MUDr. Jan Pětroš, CSc.

Odborná ambulance pro gynekologii a porodnictví

Atestace a vzdělání

 • 1977 – I. atestace z gynekologie a porodnictví
 • 1983 – II. atestace z gynekologie a porodnictví
 • 1991 – obhájení titulu kandidát věd (CSc.) prací „Cystin-aminopeptidáza, celková a placentární leucin – aminopeptidáza v těhotenství“

Praxe

 • 1974 – 1984 – sekundární lékař gynekologicko-porodnické oddělení Frýdek-Místek
 • 1984 – 1989 – zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení NsP Třinec-Sosna
 • 1989 – 1993 – primář gynekologicko-porodnického oddělení a okresní odborník pro gynekologii a porodnictví Nový Jičín
 • 1993 – 2009 – Vítkovická nemocnice Ostrava
 • 1993 – dosud – privátní praxe Nový Jičín

Stáže

 • 1991 – Novellara, Itálie – organizace zdravotnictví, porodnictví
 • 1992 – Vídeň, Rakousko – operační gynekologie
 • 2001 – Motol, Praha – fetální echokardiografie, získání certifikátu pro vyšetření srdce plodu

Licence

 • 9/2000 – zařazení do seznamu lékařů, jejichž vzdělání a odborná zkušenost bude ohodnocena funkční licencí v odbornosti kolposkopická expertíza
 • 2008 – NT scan, Fetal Medicine Foundation, Londýn
 • 2012 – získání certifikátu pro možnost provádění výkonu „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“, statut „pracoviště se specializací na PERINATOLOGII A FETOMATERÁLNÍ MEDICÍNU“